Veivarsel for Javnlie

Vi har fått melding om vanskelig fremkommelighet på veien fra Blauthøl til Myrestøl. Pga. ekstrem snøsmelting er veien delvis flommet vekk på 3 steder mellom Blauthøl og Myrestølkrysset.

Gravemaskin holder på med utbedring, men de ville trenge ca 2 dager til. dvs. til og med Torsdag, så fra Fredag skulle den være greit kjørbar igjen. Vi følger opp veisituasjonen og sender ny melding dersom det blir nye problemer.

I forbindelse med årsmøte for Javnlie vel er det fint om noen har en liten klappstol e.l. å ta med. Vi kjenner ikke behovet, men Kjell Grythe på Blauthølbua mente det var greit med litt flere sitteplasser.

Entreprenør Oddvar Lie mente det kunne bli vanskelig med snøscooter til Øysterli fremover, så de som planlegger tur hit i Påsken bør sjekke fremkommeligheten først.

For Javnlie Vel

Knut Bolstad (veikontakt for velforeningen)