Vei-informasjon

Alt regnet i sommer har gjort vedlikeholdet av Vinstervegen mellom bommen og Blauthøl en tilnærmet umulig oppgave.

Illustrasjonsbilde

De største hullene har vært fylt igjen to ganger, men grusen blir kjørt ut pga alt vannet.

Styret i Vinstervegen beklager dette, men legger til at de skal tett hullene igjen bare det blir noe bedre vær og i hvert fall før snøen faller!