Vei-informasjon

Alt regnet i sommer har gjort vedlikeholdet av Vinstervegen mellom bommen og Blauthøl en tilnærmet umulig oppgave.

Illustrasjonsbilde

De største hullene har vært fylt igjen to ganger, men grusen blir kjørt ut pga alt vannet.

Styret i Vinstervegen beklager dette, men legger til at de skal tett hullene igjen bare det blir noe bedre vær og i hvert fall før snøen faller!

Veivarsel for Javnlie

Vi har fått melding om vanskelig fremkommelighet på veien fra Blauthøl til Myrestøl. Pga. ekstrem snøsmelting er veien delvis flommet vekk på 3 steder mellom Blauthøl og Myrestølkrysset.

Gravemaskin holder på med utbedring, men de ville trenge ca 2 dager til. dvs. til og med Torsdag, så fra Fredag skulle den være greit kjørbar igjen. Vi følger opp veisituasjonen og sender ny melding dersom det blir nye problemer.

I forbindelse med årsmøte for Javnlie vel er det fint om noen har en liten klappstol e.l. å ta med. Vi kjenner ikke behovet, men Kjell Grythe på Blauthølbua mente det var greit med litt flere sitteplasser.

Entreprenør Oddvar Lie mente det kunne bli vanskelig med snøscooter til Øysterli fremover, så de som planlegger tur hit i Påsken bør sjekke fremkommeligheten først.

For Javnlie Vel

Knut Bolstad (veikontakt for velforeningen)

Veiinfo

Det vil komme oppdateringer fra alle veien fortløpende på denne nettsiden. All informasjon om vei blir lagret på høyre side under INNHOLD og Vei-informasjon.