Årsavgift 2023, medlemsbrev desember og medlemskontingent løypelag

Vedlagt følger medlemsbrev for desember 2023, samt info om innbetaling av årsavgiften for 2023 og medlemskontingent i Yddin og Javnlie Løypelag.

Årsavgiften er på kr 150,-. Betales til: 2135.35.29606 innen 15.1.2023. Merk betalingen med «Årsavgift 2023» og ta også med navn på hytteeier.

Medlemskontingent Yddin og Javnlie Løypelag – se vedlagte giro med betalingsinformasjon.

Styret ønsker alle medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.

Årsmøte 2022

Vi holder årsmøte torsdag 14.04, kl 16.00 i kiosken ved Blauthøl.

Møtepapirer sendes på e-post til alle medlemmer og legges ut under fanen Årsmøter

Velkommen!

Årsmøte 08.04.21 kl 19

Møtet holdes digitalt. Alle medlemmer skal ha fått tilsendt lenke til teamsmøte via e-post.