Årsmøte 08.04.21 kl 19

Møtet holdes digitalt. Alle medlemmer skal ha fått tilsendt lenke til teamsmøte via e-post.