Protokoll fra årsmøtet Vegen Javnlie Sør 2014

Protokoll fra Årsmøtet Vegen Javnlie Sør 2014

 

Fremmøte : Jon Flaaten, Øyvind Nissen, Jon Mørstad Flotve, Ole Steinde, Kjell Jørgen Grythe, Frode Enger, Thomas Aslaksby

 

Sak 1 : Jon Flaaten

Sak 2 : Øyvind Nissen

Sak 3 : Ole Steinde og Kjell Jørgen Grythe

Sak 4: Kjell Jørgen Grythe bemerket at innkallingen og møtet ikke ble holdt innen 1.april i henhold til vedtektene.

Årsmøtet forlanger at møtet blir holdt til rett tid ved neste anledning.

Sak 5 : Fullmakter : Ingen fullmakter

Når det selges teiger med stemmerett på Årsmøtet må styret informeres

Kjell Jørgen Grythe er ny eier av 17/51.

Sak 6 : Styremedlemmene skal etter loddtrekning velges med 1 for 2 nye år.

Ellers er sakslisten godkjent.

Sak 7 : Årsmeldingen godkjent.

Sak 8 : Årsregnskapet godkjent uten kommentarer.

Sak 9 : Arbeidsplan godkjent med ett tillegg : Ha på noe grus der det er nødvendig og der det er skiftet stikkrenner.

Sak 10 : Årsavgift for veien Kr 600,- ( uforandret ).

Sak 11 : Byggeavgift for andre enn grunneiere: Styrets forslag til byggeavgift for andre enn grunneiere vedtatt med virkning fra 1.januar 2015.

Styret må sende ut brev til alle tomteeiere som ikke er grunneiere om endringene og at dette må inn i skjøtet ved eventuelt salg av tomt.

Sak 12 : Intet budsjett.

Sak 13 A : Refererte Styrets presisering.

Kjell Jørgen Grythe har kontrakt ( salg av hyttetomt ) som er underskrevet før 12.06.2012 og som er tinglyst etter 12.06.2012.

Styret vil undersøke med Jordskifteretten hva som gjelder i forhold til vedtektene : Skal det betales byggeavgift for denne tomten?

Sak 13 B : Styret tar regnskapet selv ( fra nå av ). Årsmøtet bestemmer at vi velger 1 til å revidere regnskapet ( er dekket av vedtektene ).

Sak 14 : Valg av Leder : Jon Flaaten valgt for ett år.

Valg av Styremedlemmer : Øyvind Nissen valgt for 2 år

Jon Mørstad Flotve har ett år til ( valgt i 2013 ).

Frode Enger har ett år til som varamedlem ( valgt 2013 ).

Sak 15 : Valg av Revisor : Thomas Aslaksby valgt for 2 år.

 

Ole Steinde ( sign )     Kjell Jørgen Grythe ( sign )

 

Kiosken på Blauthøl

Åpningstider fremover:

Lørdag 15 Februar til og med Søndag 2 Mars ( ukene 8 og 9 )

Alle Lørdager og Søndager frem til Påsken

Hele Påskeuken til og med 21 April

Kos dere med snøen og velkommen i kiosken!

Bilde postkasse ved Rørlegger Brager

DUGNAD

Minner om dugnad på skiløypene i Javnlia lørdag 28. september.

 

Oppmøte kl. 10.00 ved kiosken ved Blauthøl.

1313430847000_flom1_3925353mob320full

Vi skal rydde og forbedre nederste del av scooterløypa langs Hansebekken og jobbe oss opp mot Gravfjellet og Raudalen.

Som vanlig trenger vi motorsager og folk til å rydde etter sagførerene. Ryddesag kan også gjøre nytte.

Vi regner med å holde på 5 – 6 timer avhengig av oppmøte. (Jo flere vi er, jo raskere blir vi ferdig.)

Vel møtt!

 

Vei informasjon juni 2013

VINSTERVEGEN

Broen ved Javnin blir stengt ONSDAG 12 JUNI og TORSDAG 13 JUNI

Den blir åpnet igjen på Fredag formiddag 14 JUNI

Hilsen styret i Vinstervegen

VEGEN JAVNLIE SØR

( Blauthøl til Myrestøl )

Nytt styre er valgt og nye vedtekter er implementert.

På Årsmøtet ble det vedtatt å høyne den årlige avgiften til Kr 600 for 2014

Første gangs purregebyr ble satt til kr 250

Annen gangs purregebyr er satt til dobbel årsavgift.

«Byggebillett» er vedtatt til Kr 10.000 ( for ny-bygg )

Denne skal indeks-reguleres hvert femte år.

Det oppfordres til å betale årets giro ( kr 1.000 for 2012/2013 ) snarest mulig.

Årsavgiften går uavkortet til vedlikehold/utbedring av veien samt vinterbrøyting.

Vi skal legge ut vinterbrøyting på felles anbud med Vinstervegen når eksiterende kontrakter utløper.

Vi ønsker å få tilbakemelding fra de mindre vei-styrene/vellene om de ønsker å delta i et slikt felles anbud.

Hvis det er spesielle ønsker vedrørende Vegen Javnlie Sør så kan disse sendes til meg enten pr post eller på email:

Jon Flaaten

Bygdinvegen 2637

2940 Heggenes

Jon.flaaten@goldenocean.no

Mobil: 9154 2218

Som en kommentar til de som ønsker at den årlige avgiften skal bli dekket via bommen i Vinstervegen så er det ca 2/3 av hyttene i området som er brukere av Vegen Javnlie Sør.

Det kan neppe oppfattes som riktig overfor de resterende 1/3 av hytte-eierne at de skal subsidiere flertallet.

Det vil uansett bli lagt opp til et nært samarbeid med styret i Vinstervegen fremover.

Hilsen styret i Vegen Javnlie Sør

Jon Flaaten

Riktig adresse når du omadresserer til hytten

Gjennom flere år er det innarbeidet en rutine i forhold til omadresserte aviser og post. Rutinen er at postbudet legger aviser og post i kasse på samlestativ ved Rørlegger Brager (høyre side når du har svingt inn på Vinstervegen, se bilde under), senest kl. 1330.

Bilde postkasse ved Rørlegger Brager

Videre er det innarbeidet at hytteeiere som har vært nede i bygda, har tatt med alle aviser og post lagt i denne kassen, inn på fjellet  og lagt i kasse enten ved Javnstølen eller ved Blauthøl, slik at respektive mottakere kan hente sine aviser eller post i disse kassene.

Problemet er at det har vært mye forskjellig adressering, noe som har gitt de som tar med aviser og post fra bygda en utfordring, i forhold til hvilken kasse (Javnstølen eller Blauthøl) de skal bruke.

Med bakgrunn i dette ønsker vi å opplyse om hva som er korrekt adressering på aviser og post når du ønsker å få sendt dette til hytta.

Ønsker du å hente din avis og post ved Javnstølen (se bilde under) bruker du adressen:

“Fornavn” “Etternavn”  ,Vinstervegen , Javnstølen, 2950 Skammestein

Bilde postkasse Javnstølen

Ønsker du å hente din avis og post ved Blauthøl (se bilde under) bruker du adressen:

“Fornavn” “Etternavn”  , Vinstervegen , Blauthøl, 2950 Skammestein

Bilde ny postkasse Blauthøl