Årsmøte 2020-2021

Avholdt digitalt på Teams, se ÅRSMØTER for mer informasjon.

Utsatt Årsmøte 2020

På grunn av koronapandemien og dagens smittesituasjon har styret i Javnlie Vel bestemt at det ikke avholdes ordinært årsmøte i år. Styret vil fortsette sitt arbeid til nytt årsmøte kan avholdes.