Årsmøte 2022

Vi holder årsmøte torsdag 14.04, kl 16.00 i kiosken ved Blauthøl.

Møtepapirer sendes på e-post til alle medlemmer og legges ut under fanen Årsmøter

Velkommen!

Årsmøte 2020-2021

Avholdt digitalt på Teams, se ÅRSMØTER for mer informasjon.

Årsmøte 08.04.21 kl 19

Møtet holdes digitalt. Alle medlemmer skal ha fått tilsendt lenke til teamsmøte via e-post.

Utsatt Årsmøte 2020

På grunn av koronapandemien og dagens smittesituasjon har styret i Javnlie Vel bestemt at det ikke avholdes ordinært årsmøte i år. Styret vil fortsette sitt arbeid til nytt årsmøte kan avholdes.