Årsmøte påsken 2012

Torsdag 5. April kl.16:00

Javnlie Vel avholder årsmøte på Kiosken ved Blauthøl

 Agenda Generalforsamling

 • Valg av møteleder
 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av to til å undertegne protokoll
 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Valg av:
 1. leder (2 år)
 2. sekretær (2 år)
 3. varamedlemmer
 4. 1 revisorer
 5. Valgkomite (3 personer)
 • Fastsettelse av kontingent for neste periode
 • Budsjett
 • Innkomne forslag
 • Eventuelt:
 1. Orientering om Veisak og annet som berører Javnlie
 2. Orientering fra Løypelaget

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hente senest 30. mars. Send forslag til knut@knutbolstad.no

Vi minner om at medlemskontingenten for 2012 forfalt 15. mars. Dersom du ikke allerede har betalt, vennligst innbetal kr. 150,- til bankkonto 2135.35.29606. Husk å merke med avsender (hytteier) og årstall 2012.

Endringer vedr adresse og e-post bes meddeles kasserer. Benytt post-javnlie-vel@online.no.

Med vennlig hilsen,

Styret

Javnlie Vel