ÅRSKORT VINSTERVEGEN 2014

Bilde postkasse ved Rørlegger Brager

Vinstervegen har installert nytt automatisk årskortsystem. De gamle hullkortene er historie. Når du skal bruke det nye kortet, så holder du det opp mot kortleseren og bomarmen går opp automatisk. Den nye kortleseren er plassert ved siden av betalingsautomaten.

Det nye kortet koster kr.200,- . Dette er en engangsbetaling (depositum), som blir tilbakebetalt når kortet ikke lenger skal brukes. Det er det samme kortet, som skal benyttes i årene som kommer. Hvert kort har sitt eget nummer. Når avgift er betalt for kalenderåret så blir kortet åpnet i bomanlegget.

Vi minner om at kortet er personlig, og bare kan brukes av den som har betalt årskortet, samt ektefelle/samboer. Styret i veien kan inndra eller sperre kortet ved missbruk. Eier er pliktig til å melde fra ved tap av kort.

Pris årskort 2014:

Innbetaling årskort 2014 Kr.1.300,-

Engangsbetaling/depositum kr. 200,-

Kr.1.500,-

Årskortene kan kjøpes på Sebu Bil & Bensin på Heggenes.

Ved spørsmål kontaktes Anne Marie Mørstad – 909.44.807

Med hilsen

Styret i Vinstervegen