Informasjon

Samarbeid med kommunen:

Samarbeidsavtale mellom Øystre Slidre Kommune og hytteforeningene inngått 31.12.2019

Annen informasjon:

Årskort for Vinstervegen: Det er nytt årskort for Vinstervegen fra 15.03.2020. Gammelt kort virker ikke etter denne datoen, og nytt plastkort må kjøpes (100 kr) hos Sæbu Bensin. Årskortet kan lades og betaling kan ordnes med bankkort ved bommen.

Snøbrøyting: Ole Steinde har kjent gitt seg med snøbrøyting og de som har benyttet seg av hans tjenester kan nå kontakte Ola Dahle (tlf: 975 27 005) ved behov for brøyting.

Feiing av piper: Alle hytteeiere vil bli kontaktet for feiing av piper. Vi vil motta faktura for feiinga fra Valdres brann og redningstjeneste IKS: På denne hjemmesiden er det forklaring: https://www.valdresbrannvesen.no/nyheter/til-alle-hytteiere/ Informasjonen om tiltaket er varslet i Valdresmagasinet, på hjemmesiden til kommunen og Valdres Brann- og redningstjeneste. «Når det gjelder hyppighet på tilsyn/feiing er det flere faktorer som spiller inn (bruksmønster, fyringsmønster, alder på fyringsanlegg, osv.) men det er lagt opp til i gjennomsnitt ca 8 år mellom hvert besøk».

Tidligere Vel-informasjon: https://javnlie.net/category/informasjon/

Tidligere veiinformasjon: https://javnlie.net/category/veiinformasjon/

Tidligere om samarbeid Vel- og Hytteforeninger: https://javnlie.net/category/samarbeid/