Innkalling årsmøte

ÅRSMØTE 2013

Når: Skjærtorsdag 28 mars kl.16:30

Hvor: «Grythebua» på Blauthøl

Agenda Generalforsamling

 • Valg av møteleder
 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av to til å undertegne protokoll
 • Årsmelding
 • Regnskap

Valg av:

 • leder (1 år) Knut Bolstad går av
 • nestleder (2 år)
 • styremedlemmer hvorav en gjerne fra styret i løypelaget
 • Kandidat til webside behandler
 • 1 revisorer
 • Valgkomite 2 pers
 • Fastsettelse av kontingent for neste periode
 • Budsjett
 • Innkomne forslag:
 • Opprette anleggskomite for stirydding- merking –skiltlaging
 • Osv. 4-5 pers. kom gjerne med forslag- angiveri er her tillatt

Eventuelt

 • Orientering om Veisak og annet som berører Javnlie
 • Orientering fra Løypelaget

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hente senest 21. mars. Send forslag til www.knut@knutbolstad.no

Medlemskontigent for 2013

Vi minner om at medlemskontingenten for 2013 med forfall 15. mars. Vennligst innbetal kr. 150,- til bankkonto 2135.35.29606. Husk å merke med avsender (hytteier) og årstall 2013.

Aktuelle veilag kan betale felles, husk å merke innbetalingen med betalernes navn

Husk oppdatering av eventuelle adresse og e-post bes medeles kasserer. Benytt post-javnlie-vel@online.no.

Med vennlig hilsen,

Styret Javnlie Vel